Zuid-Hollandse bedrijven die met hun medische innovaties de Amerikaanse markt willen veroveren, kunnen opnieuw gebruikmaken van het Holland-US bridge (HUB) programma. Na de goede ervaringen in 2018 wordt het ‘HUB’ in 2019 voortgezet. De provincie Zuid-Holland is founding partner van het programma en komende periode wederom een van de opdrachtgevers.

Kans op wereldwijd succes

Zuid-Hollandse bedrijven op het gebied van bijvoorbeeld e-health, farmacie en medische apparatuur hebben veel potentie. De reputatie van Nederland op het gebied van wetenschappelijk onderzoek in de life sciences is ijzersterk, de innovatiekracht in de regio is groot en er is goede samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap. De stap naar wereldwijd succes blijkt echter lastig, bijvoorbeeld vanwege gebrek aan een financieel en commercieel netwerk. Reden voor de provincie om opnieuw te investeren in een programma dat dit netwerk biedt. Ook de gemeente Rotterdam draagt bij. Rotterdam kent veel innovaties en start-ups in de life sciences, o.a. via spinoffs uit het Erasmus MC, het grootste academische ziekenhuis van Nederland.

“Life sciences is een belangrijke economische sector voor Zuid-Holland”, zegt gedeputeerde Adri Bom-Lemstra. “Het is een hele innovatieve sector, met veel kansen wereldwijd. Via dit programma dragen we als provincie ons steentje bij om die kansen te verzilveren. Zodat de sector zich verder kan versterken en innovatieve oplossingen voor de gezondheidszorg dichterbij worden gebracht.”

Gelijke kansen op Amerikaanse markt

Het HUB-programma, uitgevoerd door Whale Bay en The Task Force Health Care, heeft zijn succes eerder al bewezen in Duitsland en heeft in 2018 een succesvol pilotjaar in Zuid-Holland gehad. Door de voortzetting van het programma kunnen ten minste 3 Zuid-Hollandse life sciences bedrijven voet krijgen aan Amerikaanse grond en uitkijken naar toekomstig groeikapitaal. Sinds 1 mei is het programma gestart met de selectie van Zuid-Hollandse bedrijven die geïnteresseerd zijn om hun bedrijvigheid uit te breiden naar de Amerika. Uitgangspunt is dat bedrijven die deelnemen met dezelfde kansen als hun Amerikaanse collega’s de wereldmarkt kunnen betreden. Zuid-Holland is de eerste Nederlandse regio die met het programma werkt en verder uitbouwt.

Bron: Provincie Zuid-Holland
Datum: 13 mei 2019