Meerjarige samenwerking voor het ontwikkelen van een effectieve leefstijlbehandeling voor reuma

Samen met Voeding Leeft werkt ReumaNederland aan een leefstijlbehandeling voor meer dan 2 miljoen mensen met een reumatische aandoening in Nederland. Momenteel is er namelijk nog te weinig aandacht voor leefstijlprogramma’s voor chronisch zieken, terwijl het op internationaal niveau blijkt dat het aanpassen van de levensstijl een positief effect kan hebben op de ziektelast van aandoeningen.

In het leefstijlprogramma reuma zullen vier pijlers centraal staan, namelijk: de meest recente wetenschappelijke inzichten over voeding, beweging, ontspanning en slaap. Het leefstijlprogramma zal van start gaan in 2021. Het Erasmus MC is betrokken bij het wetenschappelijke kader van de behandeling.

Lees het volledige artikel hier.

Bron: Reuma Nederland 
Datum:
16 juli 2020