Als we data zien als een volwaardig product in de zorg, kunnen we dezelfde vragen stellen als over zorg: wat is de kwaliteit ervan, hoe toegankelijk zijn data, hoe gebruiken we data om de gezondheid van mensen te verbeteren? Dat betoogt Robert Verheij, sinds kort bijzonder hoogleraar Transparantie in de zorg vanuit patiëntperspectief.

Bron: Qruxx
Datum: 16 december 2019