Life Sciences & Health ontwikkelt zich in Rotterdam in hoog tempo. Wethouders Barbara Kathmann (economie) en Sven de Langen (volksgezondheid, zorg) over een van de belangrijkste pijlers onder een sterke, gezonde stad.

 

Wethouder De Langen, u bent veel-vuldig van de partij tijdens innovatie-bijeenkomsten van Life Sciences & Health 010. Waarom?

De Langen: ‘Omdat ik geloof dat nieuwe technologie kan bijdragen aan de gezondheidsbeleving van de inwoners van onze stad. Daarom word ik blij als ik zie hoe ons cluster Stadsontwikkeling volop bezig is om startende, gevestigde én internationale bedrijven in deze sector op weg te helpen. We zitten bovenop een broeinest van innovatie in de zorg. Daar worden Rotterdammers uiteindelijk ook beter van.’

 

Hoe ziet dat aantrekkelijke vestigings- klimaat voor Life Sciences & Health- bedrijven in Rotterdam eruit?

Kathmann: ‘We hebben in de regio Rotterdam een uitstekende kennisinfra-structuur, met het Erasmus MC als klop-pend hart. Geniale ideeën voor betere zorg die daar bij wetenschappers ont-staan, worden via hun Incubator in de Rotterdam Science Tower naar de markt gebracht. In diezelfde toren bouwen we in de Life Sciences & Health Hub aan een sterke community in de sector. Onder meer met de Health Innovation Challenge, waarin het mkb wordt uit- gedaagd om oplossingen te ontwikkelen voor zorgvraagstukken. Rotterdam is razend interessant voor bedrijven die vooruit willen in deze sector.’

 

En die worden door de gemeente Rot-terdam met open armen ontvangen?

Kathmann: ‘Absoluut. Zeker bedrijven in Life Sciences & Health helpen we waar we kunnen, omdat zij niet alleen een economisch, maar ook een maat-schappelijk belang voor de stad dienen. Gezonde Rotterdammers zijn nodig voor een gezonde economie.’

 

Wat is de economische waarde van de sector voor de stad?

Kathmann: ‘Laat ik het uitdrukken in werkgelegenheid. In Rotterdam werken liefst 45.000 mensen in de life sciences & health-sector, in onze regio zelfs meer dan 72.000. Dit is qua werkgele-genheid een van de grootste sectoren. En dan tel ik het groeiend aantal ICT- bedrijven en zakelijke dienstverleners dat óók oog heeft voor vraagstukken in de zorg niet eens mee. De zorg inno-veert in rap tempo, en bedrijven spelen hier een grote rol in.’

 

Welk voorbeeld spreekt u persoonlijk aan?

Kathmann: ‘De digitale poli van Parnassia, in onze stad een van onze grootste aanbieders van geestelijke gezondheidszorg. Ontwikkeld door Sense Health, een Rotterdams bedrijf. Technologie uit de stad inzetten voor de gezondheid van Rotterdammers – hier komen onze portefeuilles echt samen.’

De Langen: ‘Heb ik gezien tijdens een innovatieontbijt in de Science Tower. Patiënten met angst- en stemmings-klachten kunnen nu op afstand en dus sneller behandeld worden, in plaats van pas als er plek is in de praktijkruimte. Beeldbellen, appen, chatten – waarom zou dit in de zorg niet werken? Advies vragen of je hart luchten kan prima via die wegen.’

 

Bent u niet bang dat technologie uit-eindelijk het werk van zorgverleners overneemt?

De Langen: ‘Nee. Wanneer een thuis-zorgmedewerker niet meer hoeft te stofzuigen omdat een robotstofzuiger dat voortaan doet, dan sta ik te juichen. Omdat er dan meer tijd overblijft voor menselijk contact, een praatje. Dit gaat over een huishoudelijke toepassing, maar in het herkennen en behandelen van ziektebeelden kan innovatie natuur-lijk helemaal van levensbelang zijn.’

 

Waarom ziet u die doorbraken het liefst vanuit Rotterdam tot stand komen?

Kathmann: ‘Omdat ze direct onze gezondheidszorg versterken en ons innovatieklimaat onderstrepen. Nieuw, vooruitstrevend ondernemerschap is goed voor de economie van de stad.’

De Langen: ‘Exact. De vruchten van de briljante uitvindingen die in Rotterdam gedaan worden, mogen ook in de stad geplukt worden. Laat die start-ups hier maar groeien, vanuit hier de wereld veroveren. Zo komt die betere zorg niet alleen voor Rotterdammers beschikbaar, maar ook op plekken op de aarde waar mensen met dezelfde gezondheidsissues te maken hebben.’

Meer lezen? Dat kan in het Life Sciences & Health 010 Magazine!