Rotterdam eHealth Agenda coacht Spreekvaart

Spreekvaart logopedie is een allround logopediepraktijk gevestigd in Zuid-Holland die de mogelijkheden van online therapie (telelogopedie) optimaal wil benutten. Al langer worden de mogelijkheden onderzocht om logopedie op afstand aan te bieden en door de Covid-19 crisis is dit in een versnelling geraakt.

Onder de naam Televaart wordt sinds kort telelogopedie aangeboden.

Met ondersteuning van het subsidieprogramma Implementatie- en opschalingscoaching is de Rotterdam eHealth Agenda gevraagd om te helpen bij het verder professionaliseren van telelogopedie.

Contacteer de Rotterdam eHealth Agenda als je ook een gezamenlijk coachingstraject wilt doorlopen. Mail: jan@rotterdamehealthagenda.nl

Bron: Rotterdam eHealth Agenda
Datum: 26 mei 2020