Rotterdam eHealth Agenda – nieuwsbrief extra editie

 

Rotterdam ehealth agenda logo

114 miljoen subsidie voor ondersteuning wijkverpleging (SOW-regeling)

‘Betere zorg, meer tijd en werkplezier in wijkverpleging’ is het doel van de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (‘SOW-regeling’). Begin mei heeft de overheid een subsidie van 114 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het versterken van de toekomstbestendige wijkverpleging.

Voor wie is de SOW-regeling bedoeld?

De SOW-regeling kan door iedere zorginstelling die wijkverpleging verleent volgens de Zorgverzekeringswet aangevraagd worden. De regeling geeft de zorginstelling een financieel steuntje in de rug om projecten voor nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang te zetten.

Waar kun je de SOW-regeling voor aanvragen?

De SOW-regeling is onderverdeeld in de volgende activiteiten:
a. Het verbeteren van de deskundigheid van het desbetreffende team wijkverpleging;
b. Het opzetten van een duurzaam team herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging;
c. Het verbeteren van de samenwerking met andere organisaties in de keten;
d. Verbeteren zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten met inzet van instrumenten;
e. Het terugdringen van administratieve lasten;
f. Het verbeteren van de ICT- basisinfrastructuur;
g. In gebruik nemen van nieuwe technologieën.

De subsidie voor de activiteiten onder a tot en met f bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 250.000 per activiteit. Je kunt dus ook op meerdere activiteiten de subsidie aanvragen. Voor g. is bedraagt het maximum € 25.000.

Subsidieaanvraag

Heb je zelf een vraagstuk of uitdaging in de wijkverpleging waarbij je hulp kunt gebruiken? Aarzel niet en laat het de Rotterdamse Health Agenda weten! Zij helpen bij de aanvraag en de indiening. #gewoondoen

Datum: 7 juni 2021

Bron:  Rotterdamse eHealth Agenda