‘Betere samenwerking tussen partijen nodig om stip op de horizon te halen’ 

De technologische mogelijkheden in de zorg zijn bijna eindeloos, evenals de subsidiemogelijkheden voor deze eHealth-toepassingen. Tijdens de Rotterdamse digitale eHealth safari op donderdag 11 februari werd besproken hoe partijen beter kunnen samenwerken op weg naar eHealth voor iedere Rotterdammer. De Rotterdam eHealth Agenda (ReHA) speelt een centrale, coördinerende rol in dat proces. ‘Partijen met elkaar verbinden, dat is onze missie,’ zegt projectleider Jan Pons.  

Jan Pons en Jan Willem Faessen kregen in 2017 van de gemeente Rotterdam de opdracht om de Rotterdam eHealth Agenda vorm te geven. Het duo bedacht de Rotterdam eHealth Agenda als de oplossing op een aanbestedingsvraag van de gemeente. Die benoemde in de Nota Publieke Gezondheid 2016-2020 als beoogd resultaat: meer Rotterdammers hebben toegang tot eHealth en thuistechnologie én maken daar daadwerkelijk gebruik van. De ReHA geeft invulling aan die ambitie door belangrijke kansen en uitdagingen te agenderen, partijen met elkaar te verbinden en hen te ondersteunen. Daarnaast helpt en ondersteunt de ReHa zorg- en welzijnsorganisaties bij het aanvragen van subsidies. Ook geeft de organisatie invulling aan cursussen, trainingen en opleidingen om zorgprofessionals te helpen met digivaardigheid en de implementatie van innovaties.

Stip op de horizon voor de zorg in 2030

In juni 2020 startten bestuurders uit de zorg, gemeente, het onderwijs en zorgkantoor het proces om te komen tot een integrale regionale transitieagenda. Vertrekpunt: de 3D-print die door deRotterdamseZorg is ontwikkeld en geldt als stip op de horizon voor zorg en welzijn in 2030. Samen met de Rotterdamse Zorg, Zorgimpuls, Welzijn in 010 (WIN010) en de gemeente Rotterdam geeft de ReHA binnen die Regionale Transitie Agenda invulling aan het thema technologie. ‘Het is belangrijk dat we een stip op de horizon hebben. Zo werken we met elkaar aan dezelfde toekomstvisie’, zegt Pons. ‘Het maakt niet zo heel veel uit hóe we er komen. Als we er maar komen. De Regionale Transitie Agenda is een goede leidraad om gezamenlijk de richting te bepalen.’

Digivaardigheid verhogen

‘Het aanbod op het gebied van eHealth is vooralsnog groter dan de vraag,’ vervolgt Pons. ‘Daarom is het van belang dat de kennis en digivaardigheid van zowel zorgprofessionals de inwoners verbetert. Het ecosysteem daarvoor is aanwezig. Er zijn voldoende gemeentelijke en maatschappelijke initiatieven om burgers te helpen, zoals het project Digitale Inclusie 55-plus, dat wordt getrokken door de Bibliotheek Rotterdam. Ouderen krijgen daarbij lessen in digitale vaardigheid, waaronder internetbankieren en beeldbellen. Kennis van de mogelijkheden van zorg op afstand is essentieel om verder te komen.’

Portretfoto Jan Pons

Beeldbellende huisartsen

Via het Life Sciences & Health-netwerk in de stad en via DeRotterdamseZorg liggen er kansen om de digitale vaardigheid van zorgprofessionals te verhogen, ziet Pons. ‘Maar ook om technologie en praktijk beter op elkaar te laten aansluiten. Er is technologisch veel mogelijk, maar eHealth is geen doel op zich. Het kan helpen bij het oplossen van knelpunten in de zorg. Veel zorgverleners willen vanuit die gedachte aan de slag met eHealth-oplossingen, maar weten niet goed hoe of kunnen er geen tijd voor vrijmaken. Daar helpen we hen mee. Enerzijds door trainingen en cursussen aan te bieden. Anderzijds door te helpen met subsidieaanvragen. Zo hebben we structureel beeldbellen bij twintig procent van de Rotterdamse huisartsen kunnen introduceren. Dankzij onze hulp hebben zij op deze grote schaal financiële ondersteuning voor Rotterdam kunnen krijgen.’

Verbinden

Aan de beschikbare subsidie voor eHealth-toepassingen ligt het in ieder geval niet. In totaal heeft Rotterdam ten minste vier miljoen euro ontvangen uit de subsidieregelingen SET, PreSET, Covid-19 SET (van de landelijke overheid) en de DigiDeal010 (gemeente Rotterdam). De vraag is vooralsnog hoe en waar dit geld besteed wordt. Pons: ‘We weten van elkaar niet wie waar mee bezig is. De kans dat we nu met verschillende oplossingen aan dezelfde uitdagingen werken, is reëel. Dat is zonde. We moeten meer en beter samenwerken om bij die stip op de horizon te komen in 2030. Het ecosysteem is er, de subsidies zijn er. De truc is om partijen te verbinden en te voorkomen dat iedereen hetzelfde wiel uitvindt. Dat verbinden is precies wat we doen met de Rotterdam eHealth Agenda.’

Rotterdamse Digitale eHealth Safari

eHealth safari

Verbinden deed ReHA onder meer tijdens de Rotterdamse digitale eHealth safari op donderdag 11 februari. Tijdens een talkshow met Robert Waterreus (Zorgimpuls), Jaqueline Stuurstraat (De Rotterdamse Zorg) en Oscar Papa (WIN010) ging Pons opnieuw oproepen tot samenwerking. Daarna werden vier break-outsessies georganiseerd over de thema’s Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Geestelijke Gezondheid, Welzijn en Eerstelijnszorg. Hierin leerden subsidieontvangers elkaar kennen en konden ze met elkaar bespreken waar en hoe samenwerkingen konden ontstaan. Pons: ‘Ik hoop dat iedereen na die sessies er nog meer van doordrongen is dat het niet uitmaakt wíe een bepaalde oplossing bedenkt. Het gaat erom dát de oplossing wordt bedacht en uitgevoerd. Alleen zo kunnen we onze ambities behalen.’

De Rotterdamse digitale eHealth safari vond op donderdag 11 februari 2021 digitaal plaats. Heeft u het digitale event gemist? U kunt de Rotterdamse Digitale eHealth Safari hier terugkijken! Samenwerken met de Rotterdam eHealth Agenda? Neem direct contact op met Jan Pons of kijk op www.rotterdamehealthagenda.nl

Rotterdam ehealth agenda logo