De gemeente Rotterdam gaat de administratieve lasten in de wijkzorg, Wmo-zorg voor volwassenen en jeugdzorg verminderen. In het voorjaar houdt de gemeente verschillende schrap- en werksessies met zorgprofessionals, zo schrijft zorgwethouder Sven de Langen (CDA) in een brief aan de gemeenteraad.

Op landelijk niveau wordt er met de campagne (Ont)regel de zorg al langer gewerkt aan het schrappen van overbodige bureaucratie in de zorg. Rotterdam is de eerste gemeente die een soortgelijk initiatief ontplooit. De coalitie van VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP legde vorig jaar in het coalitieakkoord al vast dat er sessies zouden moeten komen met zorgaanbieders om overbodige registratie en administratie in de zorg aan te pakken. Die nemen niet alleen kostbare tijd in beslag die niet aan de patiënt besteed kan worden, vindt De Langen, maar zetten ook het werkplezier onder druk.

Lees meer

Bron: Skipr

Meer nieuws.

Alle nieuwsberichten

Het invullen van vragenlijsten leidt tot betere zorgervaringen

Rijndam vraagt patiënten vaker voorafgaand, of tijdens het behandeltraject om vragenlijsten in te vullen. Bijvoorbeeld over hun algemene gezondheid of specifieke klachten. Ook worden er metingen afgenomen. Met de uitkomsten kan de revalidatiearts de behandeling afstemmen op de persoonlijke wensen van de patiënt. Daarnaast wil Rijndam met de uitkomstinformatie haar zorgverlening verder verbeteren. Dit noemen we uitkomstgerichte zorg.

Lees meer

Artsen bij hoge werkdruk gebaat bij professionele begeleiding

Medisch specialisten die hoge werkdruk ervaren zijn vooral gebaat bij professionele begeleiding. Ook autonomie en positieve eigenschappen stimuleren de bevlogenheid in het werk. Dat blijkt uit onderzoek van het Challenge & Support-onderzoeksteam van het Erasmus MC en LUMC.

Lees meer

Meld je aan voor de health innovation school Rotterdam

Lees meer