Rotterdams UX bureau Online Department officieel partner van de Zorgambassade

Dit jaar is het Rotterdamse Online Department partner van de Zorgambassade. Het UX-ontwerpbureau sluit zich aan bij de doe- en denktank om zorgprofessionals te helpen om obstakels te overwinnen die innovatie dwarsbomen.

De Zorgambassade brengt verschillende spelers uit het zorglandschap bijeen om zich te buigen over schaalbare oplossingen in de zorg. In één jaar tijd werken de deelnemers samen aan vier concrete vraagstellingen. De urgentie van digitale innovatie in de zorg is namelijk groot. En ook de implementatie van digitale middelen versnelt. Maar opschalen lukt niet. Terwijl er wél baanbrekende ideeën op de plank liggen. Deze verdienen een kans om te ontkiemen.

Online Department is specialist in het verbeteren van EPD’s (Elektronische Patiënten Dossiers) en HIS (Huisarts Informatiesystemen). Het bureau, dat is gehuisvest in de Creative Factory bij de Maashaven, ondersteunt tot eind 2021 vier innovatieteams van de Zorgambassade met een team van vier user experience design experts en design thinking facilitators. Online Department gaat helpen bij uitwerken en pitchen van concrete, haalbare bedrijfsconcepten. Ook coachen ze de teams bij het uitvoeren van aanvullend onderzoek en het testen van hun ideeën in de markt. Daarbij koppelen ze de deelnemers aan innovatieve spelers en opdrachtgevers in hun netwerk. Machiel Oskam, founding partner van Online Department, wordt bovendien lid van de acceleratieraad. Deze raad toetst onder andere de haalbaarheid van ideeën en beoordeelt het succes van implementatie van zorginnovaties.

De ambities van de Zorgambassade en het UX-bureau liggen in elkaars verlengde: een bijdrage leveren aan toekomstbestendige zorg in Nederland. Digitale innovatie bespaart tijd en kosten én verhoogt zorgkwaliteit. Om dit aan te tonen werkt Online Department samen met data science partners en ICT leveranciers. De Design Thinking-methodiek die Online Department toepast gaat uit van het probleem ontdekken, het probleem valideren op basis van onderzoek en deelnemers vervolgens helpen om de oplossing op te schalen. Dat voorkomt dat innovaties falen. Het is precies wat de zorg in Nederland nodig heeft.

Bron: Online Department

Datum: 19 april 2021