Digitale toegankelijkheid betekent dat iedereen, óók mensen met een beperking, volledig gebruik kan maken van websites, apps en diensten die via het internet worden aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan het online aanvragen van een paspoort, iets kopen in een webwinkel, online vergaderen of een webinar bijwonen. Om ervoor te zorgen dat iédereen online volledig mee kan doen, moet online informatie door iedereen te lezen of te beluisteren zijn. Dit vraagt om technologie en innovatie om dat mogelijk te maken. Deze week blijkt dat weer eens tijdens de Week van de Toegankelijkheid. Het Rotterdamse start-upbedrijf SpeakSee helpt bijeenkomsten toegankelijk te maken voor doven en slechthorenden met een nieuwe tool: SpeakSee.

Week van de Toegankelijkheid

Deze week (5-9 oktober) organiseert Ieder(in), het landelijke netwerk van mensen met een beperking of chronische ziekte, hun jaarlijkse event: de Week van de Toegankelijkheid. Nu er sinds de coronapandemie veel meer activiteiten online plaatsvinden en omdat online meedoen net zo belangrijk is als fysiek meedoen in de samenleving, focust de Week van de Toegankelijkheid dit jaar op digitale toegankelijkheid. Tijdens deze week bieden allerlei soorten organisaties zoals gemeenten, ondernemers, gehandicaptenplatforms en scholieren verschillende online-activiteiten aan. Per provincie staan er diverse online bijeenkomsten, workshops, spellen en webinars op het programma.

Digitale toegankelijkheid

Het is belangrijk om te beseffen dat audio en video zonder ondertiteling en audio-descriptie niet voor iedereen waarneembaar is. Wat mensen met een beperking nodig hebben om goed gebruik te kunnen maken van een website of app, verschilt per beperking. Zo hebben doven en slechthorenden bijvoorbeeld behoefte aan ondertiteling of transcriptie bij video en lineaire en logische vormgeving nodig. Elke beperking en bijbehorende behoefte vraagt om een eigen technologie om informatie toegankelijk te maken.

SpeakSee

Het Rotterdamse start-up-techbedrijf SpeakSee van oprichter en CEO Jari Hazelebach ontwikkelde een tool die gesproken tekst toegankelijk maakt voor doven en slechthorenden. Jari groeide op als kind van twee dove ouders. Zijn ouders luisterden vooral door te liplezen, waardoor gesprekken en vergaderingen voor hen moeilijker te volgen en vermoeiend waren. Dit inspireerde hem om zelf een tool te ontwikkelen: een set met een app en microfoontjes om tijdens een groepsgesprek te gebruiken. Samen met zijn compagnon Marcel van der Ven werkte hij het idee verder uit. Uiteindelijk werd het finale prototype afgerond en deze wordt momenteel in productie gebracht.

Hoe werkt SpeakSee? Alle deelnemers aan een gesprek krijgen een microfoontje met een andere kleur en alles wat zij zeggen, wordt vertaald naar geschreven tekst in de bijbehorende app. Die tekst heeft in dezelfde kleur als het microfoontje van de spreker. Op deze manier is het voor een dove of slechthorende veel makkelijker om een groepsgesprek te volgen. De urgentie is volgens Jari enorm.

Tijdens de coronapandemie is veel communicatie naar digitale kanalen verschoven en dit is voor doven en slechthorenden erg uitdagend om te volgen. Zo zag Jari dat zijn vader in het begin van de intelligente lockdown nauwelijks kon volgen wat er werd gezegd tijdens online vergaderingen. In reactie hierop heeft SpeakSee nu ook een tool ontwikkeld, genaamd SpeakSee AutoCaption, en hiermee worden digitale vergaderingen en webinars direct omgezet naar tekst via een Windows applicatie die eenvoudig kan worden geïnstalleerd op de PC.

Toepassing door de gemeente Rotterdam

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid ondersteunt SpeakSee AutoCaption onder meer het webinar met Willem Philipsen: ‘Een bestaan met beperkingen of grenzeloze mogelijkheden?’ georganiseerd door de gemeente Rotterdam. Rotterdam werkt met het project Rotterdam Onbeperkt aan een stad die beter toegankelijk is voor iedereen. Haar uitgangspunt hierbij is dat een toegankelijke, inclusieve stad niet alleen gaat over fysieke maar ook over sociale en (online) informatietoegankelijkheid.

Ook gaat de gemeente SpeakSee Autocaption toepassen in de komende #LSH010 netwerkontbijten in 2020 en 2021. Heb je een auditieve beperking of ken je mensen die interesse hebben om op deze manier de netwerkontbijten te volgen? Stuur dan een e-mail naar info@lifesciencesandhealth010.nl.