De Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) en het Maasstad Ziekenhuis doen samen onderzoek naar de kosten van waardegedreven zorg, ook Value Based Health Care (VBHC) genoemd. In dit kader is Prof.dr. Angelique Weel-Koenders, reumatoloog in het Maasstad Ziekenhuis, benoemd tot bijzonder hoogleraar bij ESHPM.

VBHC is gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt en het reduceren van de zorgkosten. De patiënt staat hierbij centraal. Ook in het Maasstad Ziekenhuis: “We willen geen ‘one size fits all’ zorg leveren, maar zorg op maat. Wat de patiënt belangrijk vindt, is hierbij het uitgangspunt. Patiënten en zorgverleners beslissen samen over het te nemen zorgpad, maar we hebben nu nog geen beeld van de kosten die daaraan verbonden zijn. Door deze leerstoel krijg ik onder meer de kans om wetenschappelijk te onderbouwen wat de kosteneffectiviteit is van VBHC”, aldus Angelique Weel.

Patiënt centraal

Op de afdeling Reumatologie van het Maasstad Ziekenhuis, geven patiënten al langer aan wat in hun persoonlijke behandeling van belang is: “Voor de een is dit meedoen op school, de ander wil de vermoeidheid die met reuma gepaard gaat verminderen. Door de patiënten meer bij de zorg te betrekken, zijn zij ook verantwoordelijker voor hun eigen ziektebeeld. VBHC heeft een positief effect op de patiënt en daarom is het goed om te onderzoeken of het ook kosteneffectief is.”

Juiste zorg op de juiste plek gestuurd door juiste uitkomsten

Ook internationaal wordt VBHC gezien als belangrijkste instrument om de gezondheidszorg betaalbaar te houden met behoud van kwaliteit en toegankelijkheid. De ontwikkelingen op het gebied van VBHC leiden tot nieuwe urgente vraagstukken bij alle zorgpartijen. Er is behoefte aan kennis, onderwijs, toepassingen en een wetenschappelijke evaluatie van de VBHC-methode. De antwoorden kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige en doelmatige gezondheidszorg.

Tijdens het gezamenlijke onderzoek zal Angelique Weel verbindingen leggen tussen patiënten, zorgverleners, beleidsmakers en wetenschappers waardoor nieuwe wegen worden geopend op weg naar een duurzaam stelsel van de gezondheidzorg. Zij zal daarbij ook samenwerken met (inter)nationale instanties die zich bezig houden met het hetzelfde thema. Voor de sectie Health Technology Assessment van ESHPM is VBHC een nieuwe loot aan de stam, waar veel van wordt verwacht.

Betaalbare, kwalitatieve en toegankelijke zorg

Angelique Weel is ervan overtuigd dat de kosten van VBHC lager zullen uitvallen dan de zorgkosten die nu in de zorg worden berekend. “Het uiteindelijke doel van VBHC is samen te werken met andere zorgpartners, waardoor dubbelingen in de zorg voor patiënten niet meer voorkomen. Daarbij denk ik niet alleen aan samenwerking met andere specialisten in ziekenhuizen, maar ook met huisartsen bijvoorbeeld. Dat alleen al is kostenbesparend.”

Biografie Angelique Weel

Prof.dr. Angelique Weel-Koenders  is verbonden aan het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam en aan ESHPM. Zij is praktiserend reumatoloog en heeft een doctoraat in de medische wetenschappen. Ze werkt al haar hele carrière tussen de kliniek, management en wetenschap. Ze wijdde het laatste decennium aan optimale behandelstrategieën voor ‘value based’ patiëntenzorg. Dit zijn strategieën om vroege efficiënte detectie en vroege behandeling van ziekten te stimuleren om de patiënt relevante resultaten te optimaliseren.

Over ESHPM

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) is een toonaangevende faculteit voor onderwijs en onderzoek op het terrein van beleid en management in de gezondheidszorg. ESHPM verzorgt een bacheloropleiding, een pre-masteropleiding, twee masteropleidingen en postacademisch onderwijs. Daarnaast participeert ESHPM in een research master en een internationale joint degree master opleiding. De onderzoeksthema’s van ESHPM zijn ‘marktordening en stelselinrichting’, ‘kwaliteit en doelmatigheid van zorg’ en ‘bedrijfsvoering van zorgorganisaties’.

De multidisciplinariteit van het onderzoek is kenmerkend voor ESHPM. Wetenschappers uit verschillende vakgebieden (zoals gezondheidseconomie, gezondheidsrecht, organisatiewetenschappen, bestuurskunde en medische sociologie) werken nauw samen binnen het domein van de gezondheidszorg. ESHPM onderzoekers werken gezamenlijk aan belangrijke onderzoeksthema’s, maar zoeken ook nadrukkelijk de samenwerking met maatschappelijke partners op. Zo wordt de relevantie en de toepasbaarheid van het onderzoek continu gewaarborgd.

Over het Maasstad Ziekenhuis

Het Maasstad Ziekenhuis is onderdeel van de ‘Coöperatie Zorg op Zuid’. Het werkt in dat kader intensief samen met het Ikazia Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en het Spijkenisse Medisch Centrum. Het Maasstad Ziekenhuis is tevens onderdeel van de Santeon groep, een landelijke samenwerking van zeven topklinische ziekenhuizen die het doel hebben de zorg steeds beter te maken.

Bron: Maasstad Ziekenhuis
Datum: 17 december 2019