Is uw onderzoeksorganisatie geïnteresseerd in thematische samenwerking met andere onderzoeksorganisaties? Of bent u als investeerder geïnteresseerd om te investeren in start-ups die gebruik maken van kennis van onderzoeksorganisaties binnen datzelfde thema? Dan is de regeling Thematische Technology Transfer (TTT) die via de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO) wordt aangeboden, mogelijk interessant voor u.

De regeling TTT rust op 2 pijlers. Het doel van pijler 1 is dat onderzoeksorganisaties hun krachten bundelen voor een thematische inzet op kennisoverdracht. Het doel van pijler 2 is de beschikbaarheid van risicofinanciering voor kennisstarters te vergroten. Dit wil de RVO bereiken door onafhankelijke particuliere investeerders te stimuleren via een thematisch technology transferfonds (hierna: TTT-fonds) te investeren in kennisstarters in hun vroegste ontwikkelingsfase.

Lees meer achtergronden over de TTT.

Budget

Voor de periode 1 april 2019 t/m 3 juni 2019 bedraagt het budget € 24 miljoen. Per aanvraag geldt de volgende maximale subsidie:

  • Pijler 1: maximaal € 2.500.000, maar maximaal 50% van subsidiebedrag van de geldlening uit pijler 2
  • Pijler 2: maximaal € 5.300.000 geldlening en maximaal € 200.000 managementkosten

Lees meer

De RVO biedt de TTT aan in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Meer nieuws.

Alle nieuwsberichten

Het invullen van vragenlijsten leidt tot betere zorgervaringen

Rijndam vraagt patiënten vaker voorafgaand, of tijdens het behandeltraject om vragenlijsten in te vullen. Bijvoorbeeld over hun algemene gezondheid of specifieke klachten. Ook worden er metingen afgenomen. Met de uitkomsten kan de revalidatiearts de behandeling afstemmen op de persoonlijke wensen van de patiënt. Daarnaast wil Rijndam met de uitkomstinformatie haar zorgverlening verder verbeteren. Dit noemen we uitkomstgerichte zorg.

Lees meer

Artsen bij hoge werkdruk gebaat bij professionele begeleiding

Medisch specialisten die hoge werkdruk ervaren zijn vooral gebaat bij professionele begeleiding. Ook autonomie en positieve eigenschappen stimuleren de bevlogenheid in het werk. Dat blijkt uit onderzoek van het Challenge & Support-onderzoeksteam van het Erasmus MC en LUMC.

Lees meer

Meld je aan voor de health innovation school Rotterdam

Lees meer