Is uw onderzoeksorganisatie geïnteresseerd in thematische samenwerking met andere onderzoeksorganisaties? Of bent u als investeerder geïnteresseerd om te investeren in start-ups die gebruik maken van kennis van onderzoeksorganisaties binnen datzelfde thema? Dan is de regeling Thematische Technology Transfer (TTT) die via de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO) wordt aangeboden, mogelijk interessant voor u.

De regeling TTT rust op 2 pijlers. Het doel van pijler 1 is dat onderzoeksorganisaties hun krachten bundelen voor een thematische inzet op kennisoverdracht. Het doel van pijler 2 is de beschikbaarheid van risicofinanciering voor kennisstarters te vergroten. Dit wil de RVO bereiken door onafhankelijke particuliere investeerders te stimuleren via een thematisch technology transferfonds (hierna: TTT-fonds) te investeren in kennisstarters in hun vroegste ontwikkelingsfase.

Lees meer achtergronden over de TTT.

Budget

Voor de periode 1 april 2019 t/m 3 juni 2019 bedraagt het budget € 24 miljoen. Per aanvraag geldt de volgende maximale subsidie:

  • Pijler 1: maximaal € 2.500.000, maar maximaal 50% van subsidiebedrag van de geldlening uit pijler 2
  • Pijler 2: maximaal € 5.300.000 geldlening en maximaal € 200.000 managementkosten

Lees meer

De RVO biedt de TTT aan in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Meer nieuws.

Alle nieuwsberichten

Dotteren bracht een revolutie teweeg in de cardiologie

Lees meer

Vouchers voor zorgtechnologiebedrijven met financieringsvraagstuk

Vanaf 1 september kunnen zorgtechnologiebedrijven uit Zuid-Holland gebruikmaken van Europese subsidiegelden via Kansen voor West. De vouchers vergoeden tot € 25.000 voor deelname aan een Investor Readiness Programma of tot € 10.000 voor extern advies. De vouchers zijn bedoeld om bedrijven te helpen hun technologische oplossing versneld toe te passen en op te schalen in de gezondheidszorg. Het innovatieprogramma ZorgTech helpt bedrijven bij deze regeling.

Lees meer

Lelie zorggroep helpt structureel meer cliënten dankzij VirtueleThuiszorg

Lees meer