Startup and SME Support

Startups and SME’s are essential for realising the ambitious objectives of the mission-driven top sectors and innovation policy of the Dutch government. Health~Holland and partners offer a wide variety of activities to support entrepreneurs in the Life Sciences & Health sector. Make your selection and find out more about the opportunities that suit you best.

Review the possibilities: https://www.health-holland.com/startup-and-sme-support

Financier je zorginnovatie

Het Zorginstituut Nederland heeft een hands-on snelgids opgesteld waarin verschillende mogelijkheden voor financiering van de ontwikkeling, bewijsvoering en toepassing van zorginnovaties worden gepresenteerd. Zie daarvoor de link.

Financieringsmogelijkheden LS&H

(Kan zijn Europees/Landelijk/provinciaal/Regionaal/lokaal)

Financieringsvormen voor de start van je bedrijf

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/financiering/financier-de-start-van-uw-bedrijf/

Financiering via Crowdfunding

Financiering met microkrediet

Financiering via familie en vrienden

Financiering via de bank (externe financiering)

Gebruik subsidies en regelingen

Ad 4  Externe financiering

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bancaire- en alternatieve financiering:

De belangrijkste vormen van bancaire financiering zijn:

  1. a.Bankgarantie https://www.kvk.nl/bankgarantie/
  2. Banklening https://www.ondernemersplein.nl/artikel/banklening/
  3. Factoring en debiteurenfinanciering https://www.kvk.nl/factoringdebiteurenfinanciering/
  4. Hypothecaire lening https://www.ondernemersplein.nl/artikel/hypothecaire-lening/
  5. Kredietverzekering https://www.ondernemersplein.nl/artikel/kredietverzekering/
  6. Leasing https://www.ondernemersplein.nl/artikel/leasing/
  7. MKB-krediet https://www.ondernemersplein.nl/artikel/mkb-krediet/

De belangrijkste vormen van alternatieve financiering zijn:

A. Business angels https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/financiering/business-angels/

B. Crowdfunding https://www.kvk.nl/crowdfunding-past-het-bij-uw-bedrijf/

C. Effectenbeurs https://www.ondernemersplein.nl/artikel/effectenbeurs/

D. Familie en vrienden https://www.ondernemersplein.nl/artikel/familie-en-vrienden/

E. Ketenfinanciering https://www.ondernemersplein.nl/artikel/ketenfinanciering/

F. Kredietunies https://www.ondernemersplein.nl/artikel/kredietunie/

G. Microkrediet https://www.ondernemersplein.nl/artikel/microkrediet/

H. NPEX (MKB-beurs) https://www.ondernemersplein.nl/artikel/npex-mkb-beurs/

I. Regionale Ontwikkelmaatschappijen https://www.kvk.nl/regionale-ontwikkelingsmaatschappijen-rom/

J. Participatiemaatschappijen https://www.ondernemersplein.nl/artikel/participatiemaatschappij/

K. Seed-fonds https://www.ondernemersplein.nl/artikel/seed-business-angel-fonds/

L. Strategische partner https://www.ondernemersplein.nl/artikel/strategische-partners/

M. Venture Capital fonds https://www.ondernemersplein.nl/artikel/venture-capital-fonds/

Ad A     Business angels

Een business angel investeert met name in (pre)starters- en ondernemers  in een vroege groeifase van hun bedrijf. Zo’n investering is vaak een lening of aandeleninvestering en bedraagt in de regel tussen de 50.000 en 750.000 euro.

Naast geld brengt een business angel ook kennis en ervaring in en stelt hij zijn persoonlijke netwerk beschikbaar. Vooral in het begin is een business angel nadrukkelijk betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Dit door begeleiding vanuit zijn ondernemerservaring te bieden. Naarmate het bedrijf steviger in de schoenen staat, trekt een business angel zich geleidelijk terug.

Een geschikte investeerder vinden

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/financiering/business-angels/een-investeerder-vinden/

Zoekt u een investeerder in Nederland?

  • http://www.bannederland.nl/ Dit is vereniging van Business Angels Netwerken Nederland (BAN). Bij BAN Nederland zijn netwerken aangesloten die als intermediair of matchmakers optreden tussen ondernemers en de Business Angels.

Zoekt u Europees netwerk van Business Angels?

Ad k     Seed-fonds 

Een Seed-fonds is een speciaal Venture Capital fonds dat zich specifiek richt op innovatieve starters (0-5 jaar). De helft van het kapitaal in het fonds wordt door private investeerders (participatiefonds) ingebracht en de andere helft door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarmee stimuleert de overheid investeringsmaatschappijen om te investeren in jonge en risicovolle bedrijven. De private investeerders worden de fondsbeheerder.

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seed-capital/overzicht-seedfondsen-sector/seed-fondsen-life-sciences-en-health-sector

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seed-capital/overzicht-seedfondsen-sector/seed-fondsen-ict-sector

Venture Capital fonds

Een Venture Capital fonds is een investeringsfonds gericht op risicovolle investeringen in innovatieve en/of snelgroeiende bedrijven. Meestal binnen een bepaalde branche of sector. Een financieringsaanvraag vanaf ongeveer €200.000 en vrijwel altijd tegen een percentage van aandelen. De gemiddelde investering ligt rond de €1-3 miljoen.

De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen biedt een overzicht van alle aangesloten Venture Capital fondsen. Hier is ook te vinden of er Venture Capital fondsen zijn die zich richten op uw branche of sector http://www.nvp.nl/zoekenmember_list/1/alle/

Ad 5     Overheid: Subsidies en overheidsregelingen https://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/geldzaken/subsidies/aantal/20/onderwerp/onderzoek-en-innovatie

Subsidies voor zaken doen in buitenland

https://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/geldzaken/subsidies/aantal/10/onderwerp/internationaal-ondernemen

Start-up box Regelingen voor innovatieve start-ups

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/financiering/startup-box/

Minder betalen via aftrekposten

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/mkb/minder-belasting-betalen/

Financiering voor de groei van uw bedrijf

U wilt uw bedrijf laten groeien met een nieuwe dienst of nieuw product en daarvoor heeft u financiering nodig. Maak dan als eerste een financieel plan. Dit heeft u nodig om een financiering te krijgen. Niet alleen bij een bank, maar ook van de overheid. Want ook de overheid biedt financiële mogelijkheden voor uw bedrijf. Dat kunnen subsidies, kredietgaranties en fiscale regelingen zijn

Subsidie mogelijk?

Geld lenen voor haalbaarheidsonderzoek mogelijk:

Borgstellingskrediet bij bank mogelijk (BMKB)?

Overheidsregelingen voor startups mogelijk?

Zoek externe financiering: via banken of anterrnatieve financiering

Starten door bedrijfsovername

https://www.kvk.nl/starten-door-bedrijfsovername/