Deze app kan enorme gezondheidswinst en kostenbesparing opleveren

Binnen één minuut de best passende behandeling kiezen voor een patiënt. Voor alle artsen in Nederland wordt dit in de toekomst mogelijk. Dat is althans de droom van de gerenommeerde leverarts prof. dr. Solko Schalm, onder wiens leiding momenteel in Rotterdam de TherapySelector wordt ontwikkeld.

Hoe het gaat met de TherapySelector? ‘Nou, ik heb hier een boek met de titel Scaling up voor me liggen. Dat zegt denk ik genoeg,’ zegt prof. dr. Solko Schalm door de telefoon. Waar menig 80-jarige de inspanning beperkt tot het dagelijkse wandelrondje of een potje bridge, daar spat de energie bij Schalm er nog altijd vanaf. TherapySelector wordt op de website omschreven als “een laat levenswerk van prof. dr. Schalm”. ‘Zo zie ik het echt,’ zegt de man die internationaal wordt gezien als een van de meest invloedrijke leverartsen van de laatste decennia.

‘Ik ben misschien een beetje een dromer en idealist, maar als TherapySelector slaagt, kan dat echt enorme impact hebben op de zorg.’ aldus prof. dr. Solko Schalm.

Succesvolle e-health-organisaties

Daarover later meer. Eerst terug naar de oorsprong van de TherapySelector. Die ligt besloten in de analyse van hoe in Nederland werd omgegaan met de leverziekte Chronische Hepatitis B en C. Schalm zette zich een groot deel van zijn carrière in om de onnodig hoge sterfte als gevolg van een Chronische Hepatitis-infectie in Nederland te minimaliseren. Met het oog daarop richtte hij meerdere succesvolle e-health-organisaties met apptechnologie op.

Dat begon in 2003 met LiverDoc, een beslis ondersteunend instrument voor artsen en patiënten op het gebied van leverziekten. Dit ging uiteindelijk over in het bedrijf ExpertDoc, dat in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) de NHGDoc ontwikkelde. De ‘gele knop’ van NHGDoc is een vast onderdeel geworden van de informatiesystemen die huisartsen dagelijks gebruiken voor hun patiëntendossiers en verslaglegging.

TherapySelector moet de overtreffende trap worden van die eerdere oplossingen. ‘Omdat de aandacht voor leverziekten gering blijft, wil ik iets maken dat voor alle specialisten in Nederland kan werken’, zegt prof. dr. Schalm. ‘De bedoeling is dat de TherapySelector in de workflow van elke arts in Nederland komt. Het is een app die je op je computer, tablet of smartphone kunt gebruiken. Binnen een minuut kunnen ze checken wat de beste therapie is voor de patiënt.’

Individuele patiënt voorop

Waarom deze oplossing? Prof. dr. Schalm doceert: ‘Geen enkele arts kan alles weten. Dat kon vroeger al niet, maar in deze tijd al helemaal niet meer. De kennis in de geneeskunde is voornamelijk vastgelegd in protocollen en richtlijnen. Maar die zijn én vrijwel altijd achterhaald omdat ze maar eens in de vijf jaar worden aangepast én ze bevatten slechts een selectie van informatie. Bovendien is al die informatie gericht op de gemiddelde patiënt, terwijl we nu in een tijd leven waarin de individuele patiënt op de voorgrond staat. De patiënt moet zich niet aanpassen aan de kennis, maar de kennis moet zich aanpassen aan de patiënt, is onze visie.’

De TherapySelector is dus een geactualiseerde én gepersonaliseerde versie van de richtlijnen. Maar hoe komt dat tot stand? ‘Wij lezen met ons team vrijwel alle kwalitatief goede publicaties over een bepaalde ziekte,’ zegt prof. dr. Schalm. ‘De informatie daarin splitsen we helemaal uit op het vlak van oorzaak, ziektestadium, eerdere therapieën en eventuele andere aandoeningen. Dan krijg je meer dan honderd patiëntprofielen, die dus zijn opgebouwd uit veel verschillende karakteristieken die invloed hebben op de uitkomst: een succesvolle behandeling. Zo krijgt elke patiënt een therapie die het best aansluit bij zijn of haar situatie.’

Kijkdoos vol informatie

Zo ontstaat, in de woorden van prof. dr. Schalm, “een enorme kijkdoos vol informatie”. ‘En daar kunnen artsen naar hartenlust in rondkijken, met inzicht in de originele data waaruit het resultaat van een bepaald patiëntprofiel-therapieregime is opgebouwd. We geven dus pertinent geen advies. We bieden informatie en op basis daarvan kunnen arts en patiënt de keuze voor een bepaalde behandeling maken.’

‘Voor Hepatitis-C werkt dit voortreffelijk. Nu zitten we in de fase dat we de werking van de TherapySelector ook voor andere ziektebeelden moeten aantonen. Scaling up, dus. Het ziet er goed uit, maar er moeten nog wat hobbels overwonnen worden. Daarna willen we opschalen en nog meer ziektebeelden opnemen in de app, zodat het straks voor alle artsen waardevol is. We werken hiervoor samen met artsen in het Erasmus MC, maar ook met de Hypertensie-afdeling van het MUMC in Maastricht en de afdeling Biostatistiek van het LUMC in Leiden.’

‘Niets is onmogelijk’

‘Deze oplossing kan enorme impact gaan hebben op de zorgsector in Nederland’, is de overtuiging van prof. dr. Schalm. ‘We ontwikkelen de app bewust in nauwe samenwerking met artsen en specialisten. Zij moet ermee gaan werken, dus zij moeten er achter staan. Als dit gaat vliegen, dan gaat het zowel enorme gezondheidswinst als kostenbesparing opleveren. We moeten het nog wel waarmaken, maar we hebben het eerder gedaan. Ooit begon ik met onderzoek naar levertransplantaties. Onmogelijk, zei men. Nu is het dagelijkse kost. Hetzelfde verhaal met antivirale therapie tegen Hepatitis. Die middelen zijn nu voor 95 procent effectief. Bijna niets is onmogelijk.’

De vraag is hoe prof. dr. Schalm het volhoudt. ‘Zo min mogelijk in de spiegel kijken’, grapt hij. ‘Nee, ik sta elke dag vol goede zin op. Ik werk met allerlei jonge, slimme mensen van wie ik veel kan leren en die ik nog iets kan leren. Ik ga binnenkort wel een aantal operationele zaken overdragen, maar zal zeker betrokken blijven en mijn visie geven op de ontwikkeling van de TherapySelector. We noemen het niet voor niets mijn late levenswerk.’

TherapySelector: Prof. dr. Schalm ontwikkelt een vervanger van richtlijnen

TherapySelector: Prof. dr. Schalm ontwikkelt een vervanger van richtlijnen

Foto: prof. dr. Solko Schalm TherapySelector

Wil je meer weten over de Therapy Selector? Alle achtergrondinformatie over de oplossing is te vinden op therapyselector.nl. Daarnaast zijn prof. dr. Schalm en zijn collega’s altijd op zoek naar jong talent in de geneeskunde, klinische technologie en communicatie, dat kan bijdragen aan de ontwikkeling van de TherapySelector. Ook wijze, ervaren redacteuren mogen zich melden, om zo samen nieuwe domeinen te verkennen.

Datum: 9 september 2020

Banner foto: TherapySelector Groep