Thuis gamen en musiceren voor kinderen met een handicap

Kinderen en jongeren met een zware lichamelijke handicap worden door de coronamaatregelen extra hard getroffen. Zo gaat voor hen bijvoorbeeld het thuisisolement langer duren. Stichting My Breath My Music biedt deze groep kinderen een aantal X-gameboxen met aangepaste bedieningsmogelijkheden gratis in bruikleen aan. Dit aanbod is mogelijk gemaakt door een gift van stichting het Gehandicapte Kind.

Terwijl de basisscholen en het speciaal onderwijs weer begonnen zijn, zullen naar verwachting kinderen met longproblemen – bijvoorbeeld door spierziekten als Duchenne of SMA – de stap terug naar school niet mogen of durven maken. Dit betekent dat zij nog langer hun vrienden en (school)activiteiten moeten missen.

X-box

Door af en toe te kunnen gamen wordt het thuis-isolement voor kinderen met een zware lichamelijke handicap verlicht. Met de aanpassingen die voor de X-boxen zijn gemaakt, kunnen zij –ook als er maar heel weinig handfunctie is- spelend met hun broer of zus even vrijkomen van hun handicap en plezier maken. My Breath My Music heeft een groeiend aantal X-boxen tot haar beschikking; deze worden verspreid onder gezinnen die zich een X-box financieel niet kunnen veroorloven. Momenteel is al in 15 gezinnen het gamen op deze manier mogelijk gemaakt.

Muziekinstrumenten

Sinds 2009 ontwikkelt en produceert stichting My Breath My Music speciale muziekinstrumenten die eenvoudig en licht te bedienen zijn, ook door kinderen die nauwelijks hun handen kunnen gebruiken. De instrumenten worden voor een klein bedrag verhuurd. Online muziekles is ook mogelijk.

Het maken van muziek geeft hen niet alleen enorm veel plezier, maar heeft ook vaak een positief effect op de lichamelijke conditie.

Bron: My Breath My Music
Datum: 27 mei 2020