UITNODIGING CEPHIR WEBINAR – Donderdag 29 september 2022 15.30-17.00

Publieke gezondheidsperspectieven COVID-19: Van besmetting tot langdurige gevolgen

Binnen de publieke gezondheidszorg is regionaal veel onderzoek gedaan naar verschillende aspecten van het coronavirus. Maar wat hebben we hiervan geleerd? Hoe kunnen we beleid hierop aanpassen? Hoe uit zich dit in de praktijk? En wat heeft diegene die besmet is (geweest) met het coronavirus er zelf aan?

In dit webinar georganiseerd door Cephir wordt ingegaan in op vraagstukken zoals verschil in risico op besmetting tussen bevolkingsgroepen, clusteruitbraken en long COVID. Cephir deelt lessen uit de publieke gezondheidszorg met oog op de praktijk en inzichten uit een vereniging die nazorg biedt na COVID-19.

Zie het volledige programma: Programma

Aanmelden kan via een mail naar cephir@erasmusmc.nl.

Accreditatie is aangevraagd.

Bron: Cephir

Datum: 12 augustus 2022