Click here for the English version.

‘Onze biodegradeerbare medische handschoen kan wereldstandaard worden’

Michiel Kuijpers en Daan Lamens studeerden ooit samen Rechten. Inmiddels ontwikkelen ze met hun bedrijf Euronitrile een biodegradeerbare medische wegwerphandschoen. Die moet – eerst in Rotterdam, maar daarna wereldwijd – voor enorme CO2-reductie gaan zorgen. De subsidie van Citylab010 die ze in november ontvingen, geeft hen weer een extra duwtje in de rug.

Quizvraag: hoeveel medische wegwerphandschoenen verbruikt het Erasmus MC per jaar? Daan Lamens geeft het antwoord: ’15,6 miljoen! En dat is dus slechts één ziekenhuis. Wereldwijd gaat het om honderden miljarden handschoenen per jaar. Dat is bizar veel,’ zegt Daan. Samen met zijn businesspartner Michiel Kuijpers wil hij daar iets aan doen, door biodegradeerbare medische wegwerphandschoenen te maken. Ze zijn goed op weg, maar daarover later meer.

Zeerecht

Eerst terug naar het ontstaan van Euronitrile. De kiem daarvoor ligt niet – zoals je wellicht zou verwachten – in het ziekenhuis, maar in de Rotterdamse haven. Ruim twee jaar geleden stuitte Daan daar in een loods op een enorme hoeveelheid medische goederen. ‘Ik werkte destijds als aansprakelijkheidsjurist met specialisatie zeerecht,’ verduidelijkt hij. Niet veel later sprak Daan weer eens af met Michiel Kuijpers, zijn oud-studiegenoot Rechten. Michiel was na zijn studie gaan werken bij TNO, binnen de tak die verantwoordelijk was voor de valorisatie van innovatieve initiatieven.

Startup

‘Ik vertelde over die enorme hoeveelheid medische goederen en dat ik mij daarover verbaasde, ook vanuit milieu-oogpunt,’ vertelt Daan. ‘Michiel maakte al snel een koppeling met life sciences & healt-innovaties waarmee hij bij TNO bezig was. Die waren veelal gericht op het verduurzaming. Vanuit dat oogpunt zag hij mooie kansen om die medische handschoenen op een meer duurzame manier te produceren. Toen we ons er verder in verdiepten, bleek dat een aantal ziekenhuizen ook graag op een duurzamere manier wil omgaan met eenmalig te gebruiken materialen. We besloten onze juridische ambities definitief vaarwel te zeggen en samen een startup te beginnen.’

biodegradeerbare medische handschoen

Team van specialisten

Met Euronitrile richten Daan en Michiel zich op het verduurzamen van de zorg. Een biodegradeerbare medische handschoen is het eerste concrete product waaraan het tweetal inmiddels zo’n twee jaar werkt met een groot team van specialisten. Zo wordt samengewerkt met het Erasmus MC en het Reinier de Graaf-ziekenhuis in Delft, maar ook met de Hogeschool Rotterdam en een emeritus professor in de rubberchemie.

Van petrochemisch naar biobased

‘De huidige medische handschoenen zijn gemaakt van nitril, een honderd procent petrochemisch goedje,’ legt Daan uit. ‘Wij hebben een nieuwe compound gemaakt, dat is een mengvorm van chemische materialen. Daar hebben we een petrochemisch element uitgehaald en vervangen door een biobased element. Welk element dat is, blijft voorlopig het geheim van de smid. We zijn nog op zoek naar de ultieme combinatie van stoffen, maar we kunnen zeker dertig tot veertig procent van de petrochemische stoffen vervangen. Daarmee kunnen we aan de voorkant van het productieproces de ecologische footprint enorm verkleinen. Dat is belangrijk, want in Nederland is de gezondheidszorg verantwoordelijk voor zeven procent van alle CO2-uitstoot. Dat moet omlaag.’

103 ton CO2-reductie

Alleen al in het Erasmus MC zou het gebruik van de biodegradeerbare medische handschoenen 103 ton CO2-reductie per jaar opleveren. Dat komt ook doordat het Erasmus MC – net als onder meer het Reinier de Graaf en het Franciscus Gasthuis & Vlietland – beschikt over een innovatieve afvalinstallatie (de Pharmafilter) waarin medisch afval wordt vergist. Daan: ‘Die installatie is aangesloten op het riool, waardoor na zuivering het water kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld het doorspoelen van wc’s. De vrijgekomen energie gebruikt het Erasmus om het ziekenhuis te verwarmen. Tot nu toe komen de medische handschoenen als residu uit die machine. Dat moet alsnog verbrand worden. Onze handschoenen vergisten voor een groot deel wél en dragen daarmee bij aan de energieopwekking. Dat is mooie bijvangst.’

Wereldwijde innovatie

De grootste winst zit dus in het productieproces. Daan en Michiel hebben een wereldwijde innovatie in handen, zo is gebleken uit studies en gesprekken met octrooigemachtigden en patentdeskundigen. ‘De handschoenenindustrie wordt wereldwijd gedomineerd door vijf grote fabrieken in Maleisië, China en Thailand. Zij zijn vooral bezig om de tent draaiende te houden. Als er al innovaties waren, ging dat om kleur of materiaal. Vanuit de markt is er ook lang geen vraag geweest naar een duurzamer product. Die begint nu pas te komen, mede door overheidsreguleringen en ambities om wegwerpplastic te reduceren. Er is eerder een initiatief als het onze geweest, maar die handschoen bleek toch niet goed biodegradeerbaar. Als ons product straks écht blijkt te werken, waar we alle vertrouwen in hebben, kunnen we een wereldstandaard neerzetten.’

biodegradeerbare medische handschoen

Innovatieve omgeving

Voor het zover is, moeten Daan en Michiel nog de nodige stappen doorlopen. Naast het bepalen van de ultieme samenstelling moet de handschoen onder meer gecertificeerd en getest worden. De door  Citylab010 toegekende subsidie (€ 99.530,-) helpt daarbij, besluit Daan. ‘Dankzij dat bedrag kunnen we mooie stappen maken. Ik vind Citylab010 een prachtig initiatief. Het toont maar weer eens aan dat de stad Rotterdam innovaties en ondernemers graag ondersteunt. Ook het Erasmus MC is een voorloper op het gebied van duurzaamheid en innovatie, net als de Hogeschool Rotterdam en de TU Delft waarmee wij nauwe contacten hebben. In zo’n omgeving is het heerlijk werken.’

Meer weten over of samenwerken met Euronitrile? Klik hier of connect met Michiel Kuijpers en Daan Lamens op LinkedIn.  

Datum: 17 december 2020