Verhuizing Havenpolikliniek

De Rotterdamse ziekenhuizen hebben de afgelopen jaren gezamenlijk invulling gegeven aan de poliklinische zorg in de Havenpolikliniek. Medio december 2020 verhuist de poliklinische zorg van de ziekenhuizen* naar andere locaties. Daarmee wordt de continuïteit van de zorg voor patiënten gegarandeerd. Over een paar weken is bekend waar de zorg voortgezet wordt.

Het gebouw van de Havenpolikliniek aan het Haringvliet 2, het voormalige Havenziekenhuis, voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het pand is verkocht aan een vastgoedontwikkelaar en op deze locatie zal herontwikkeling plaatsvinden. De ziekenhuizen hebben gekeken naar een alternatieve locatie voor de Havenpolikliniek in zijn geheel, maar in het centrum is helaas geen geschikt en betaalbaar alternatief gevonden. Momenteel bekijken de ziekenhuizen waar hun poliklinieken gehuisvest worden.

Poliklinische zorg gegarandeerd

De kwalitatief hoogwaardige poliklinische zorg van de Rotterdamse ziekenhuizen blijft gegarandeerd. Woordvoerder Noesja Hoffschlag: “We weten nu nog niet zeker waar de poliklinieken gehuisvest worden. Zodra we weten waar de zorg voortgezet gaat worden, zullen we daarover met alle betrokkenen communiceren. We begrijpen dat veel Rotterdammers het betreuren dat er na zoveel jaar een eind komt aan de Havenpolikliniek, het voormalige Havenziekenhuis.”

Zorgvernieuwing

De Havenpolikliniek heeft een impuls gegeven aan de samenwerking tussen de Rotterdamse ziekenhuizen. Dit heeft geleid tot nieuwe vormen van zorg voor de oudere Rotterdammers, genaamd Havenue.
* Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad ziekenhuis en IJsselland ziekenhuis

Bron: Havenpolikliniek
Datum: 22 januari 2020