Vouchers beschikbaar voor zorginnovaties gemeenten

Het innovatieprogramma ZorgTech stelt voor de derde maal subsidievouchers beschikbaar voor technologiebedrijven en zorgorganisaties uit de regio. Dit keer met een focus op zorgopgaven in het gemeentelijk domein. Projectconsortia die technologische oplossingen willen realiseren voor de gezondheidszorg, kunnen ondersteuning krijgen bij de validatie van hun innovatie. Een belangrijke voorwaarde is dat bij ieder project minimaal één gemeente betrokken is. Door de toepassing van nieuwe technologie te stimuleren, willen we gemeenten ondersteunen in hun taak om zorg bereikbaar te houden voor elke burger.

Waarom focus op gezondheidsuitdagingen binnen het sociaal domein?

Gemeenten staan onder druk in de ondersteuning van hun inwoners bij toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg. Het aantal inwoners groeit. Daarnaast worden we steeds ouder. Iedere gemeente heeft een rol in de inkoop en toeleiding van bijvoorbeeld ondersteuning voor mantelzorg, zorg voor jeugd en gezin en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze taken vallen onder het zogenaamde sociaal domein.

Technologie kan worden ingezet om zorg te voorkomen of mensen langer thuis te houden, en zou een oplossing kunnen zijn voor de druk op het sociaal domein. Het is alleen een flinke uitdaging om als gemeente door het bos van alle technologische innovaties oplossingen te vinden die daadwerkelijk bijdragen aan de zorg voor hun inwoners. Factoren als strenge regelgeving, de behoefte aan bewezen oplossingen en ingewikkelde financieringsstromen zijn herkenbare knelpunten.

Hoe kom ik aan een voucher?

Interesse gekregen? Projectconsortia hebben tot 30 juni de tijd om een voucher aan te vragen. Er is € 250.000,- beschikbaar voor vijf innovatieprojecten. Van 25 tot 28 mei staan er spreekuren gepland om voor indiening ideeën te toetsen of hulpvragen kenbaar te maken. Op de programmasite staat alle informatie over de voorwaarden, beoordelingscriteria en het indieningsproces.

Lees verder op de website van InnovationQuarter.

Bron: InnovationQuarter

Datum: 11 mei 2021