Een doorbraak in de bekostiging van digitale zorg! Nieuwe prestaties en tarieven maken het voor alle sectoren mogelijk om digitale zorg nog eenvoudiger te bekostigen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceerde 3 juli een volledig overzicht. Je vindt het hier