Op 26 september 2019 vindt World of Health Care (WoHC) plaats! Ga op ontdekking naar ontwikkelingen, uitdagingen en oplossingen in de wereld van de gezondheidszorg. Vergroot uw kennis en netwerk, tijdens de inspirerende lezingen en netwerkactiviteiten.

Thema’s | Gezondheidszorg in de 21ste eeuw

  • De verouderende gemeenschap
  • Toenemende kwaliteit & kosteneffectiviteit
  • Voorkomen van epidemieën

LSH010 ontbijt

Hoe beter deze dag te starten dan met de belangrijkste maaltijd van de dag?! In samenwerking met Task Force Healthcare (TFHC) organiseert Life Science & Health 010 (LSH010) in de ochtend van World of Healthcare een speciaal internationaal ontbijt. Ontmoet vele internationale gasten van over de hele wereld en diverse start ups uit de regio Rotterdam.

Wilt u deelnemen aan het ontbijt? Registreer nu via: https://www.aanmelder.nl/110797/wiki/450605/programma

Datum: 26 september 2019
Locatie: RDW Submarine Wharf
Website: www.wohc.nl/

Tijd ontbijt: inloop: 07.30 – 08.00, start programma: 08.00 tot 09.00
Tijd World of Healthcare: 10.00 uur – 17.30

Graag stellen we u voor aan de volgende bedrijven uit het LSH010 netwerk:

BioCheck

BioCheck monitort en verbetert zowel het herstelvermogen van mensen met chronische vermoeidheid, burn-outklachten, overspannenheid, als mensen met bijvoorbeeld een oncologische of cardiologische achtergrond. Dit doen zij met e-health, biofeedback en een medisch gevalideerd behandelprogramma. Het bedrijf focust daarbij op het meetbaar maken en het verbeteren van de eigen belastbaarheid.

De dienstverlening van BioCheck bestaat uit het meten en verbeteren van persoonlijke fysieke waardes gecombineerd met mentale begeleiding wat leidt tot een snel, maar vooral ook duurzaam herstel. Daarbij wordt gebruik gemaakt van o.a. e-health: de BioCheck-app, die gekoppeld is aan een online platform, meet het herstelvermogen, berekent een persoonlijk oefenprogramma waar het lichaam het meest in balans is en begeleidt de klant bij de uitvoering. Het programma is erop gericht om het autonome zenuwstelsel weer in balans te brengen. Als dit stelsel in een actieve staat is in rust, wordt het lichaam uitgeput. Door dit te herprogrammeren verbetert de vitaliteit en wordt de belastbaarheid groter. Deze aanpak werkt zowel preventief als herstellend.

De BioCheck e-health-methode kan op internationaal niveau worden ingezet voor een sneller herstel bij klachten als gevolg van bijvoorbeeld burn-out, diabetes type 2 en overgewicht. Deze aandoeningen brengen wereldwijd langdurig ziekteverzuim en hoge kosten met zich mee. De BioCheck-aanpak is dé oplossing om deze cijfers te doen krimpen. Om een indruk te geven: in Nederland kan een tijdige BioCheck-behandeling € 30.000,- aan loondoorbetalingskosten per uitgevallen medewerker besparen. Ook op zorgkosten worden grote besparingen gerealiseerd wegens bijvoorbeeld verminderd medicatiegebruik en verminderde bezoeken aan zorgverleners.

Op dit moment is BioCheck in gesprek met een grote internationale zorgverzekeraar. Het bedrijf zou ook graag in contact komen met partijen in Zweden, Frankrijk, Luxemburg, Noorwegen, Denemarken, Japan en Colombia.

Voor meer informatie: BioCheck

Momo Medical

Doorligwonden, oftewel decubitus, zijn pijnlijk voor de patiënt, moeilijk te genezen en verhogen bovendien de werklast van de verpleegkundige. Wisselhoudingen helpen het ontstaan van decubitus te voorkomen, maar in de praktijk blijkt deze methode lastig toe te passen. Dat komt onder andere doordat er weinig inzicht is in de beweging van de patiënt. Momo Medical heeft hier een innovatieve oplossing voor ontworpen: Momo BedSense.

De Momo BedSense, die vorige maand officieel werd gelanceerd, bestaat uit een sensorplaat die onder het matras wordt gelegd. De sensor registreert voortdurend hoe de patiënt ligt en berekent op basis van deze gegevens wanneer het tijd is om een andere houding aan te nemen. Het apparaat geeft vervolgens een melding via het verpleegkundig oproepsysteem en ondersteunt de verpleging op die manier bij het doelgericht toepassen van wisselhoudingen. Overigens is de Momo BedSense onder ieder matras te plaatsen en is de sensor niet storend voor de patiënt.

Eén op de tien bedlegerige patiënten die in een zorginstelling verblijven, ontwikkelt decubitus. In Europa alleen al leidt dit tot zo’n vijftien miljard euro aan zorgkosten per jaar. De Momo BedSense is dus ook op internationaal niveau een interessante oplossing. Inmiddels heeft Momo Medical contact gelegd met een aantal geïnteresseerde partijen in het buitenland. World of Healthcare is voor het bedrijf een mooie gelegenheid om nieuwe internationale contacten op te doen. Momo Medical zou vooral graag samenwerken met bedrijven in landen als het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Scandinavië en België.

Voor meer informatie: Momo Medical

Omnigen

De genetische technologie kan een belangrijke leidraad zijn in de gezondheidszorg. Het DNA bepaalt namelijk grotendeels hoe het lichaam reageert op voeding, sport en medicatie. Met die kennis kunnen we ons voordeel doen. Bijvoorbeeld door onze leefstijl aan te passen aan onze genetische opmaak, waardoor bepaalde aandoeningen beter voorkomen kunnen worden. Maar ook door bij ziekte gerichter te kiezen voor een bepaalde behandeling of medicijn. Zo worden we op een gezondere manier ouder.

Omnigen maakt deze kant van de genetische technologie beschikbaar voor bedrijven en consumenten. Dat doet het bedrijf in de vorm van DNA-onderzoek. De test werkt op basis van een wangslijm-sample dat thuis kan worden afgenomen en opgestuurd. De uitslag van de DNA-test is online te bekijken en geeft onder andere inzicht in het voedings- en sportprofiel. Hoe gevoelig is iemand voor blessures, stress of een tekort aan bepaalde voedingsstoffen? Welke voedingsmiddelen kan het lichaam slechter verteren? Aan de hand van deze gegevens kan vervolgens een persoonlijk voedings- en/of sportadvies worden gekoppeld.

DNA-onderzoek kan wereldwijd worden ingezet om de gezondheidszorg te ondersteunen. Door de consument inzicht te geven over zijn of haar DNA-profiel kan de leefstijl veel gerichter worden aangepast. Dat helpt ziekten en blessures voorkomen, waardoor de kosten voor de gezondheidszorg afnemen.

Omnigen is officiële partner van Google en is bovendien expert in het verwerken en analyseren van big data op het gebied van bio-informatics en genomics. Het bedrijf zet deze expertise ook in als zakelijke dienstverlening en adviseert life science- en medical technology-bedrijven bijvoorbeeld over het werken met Google Cloud computing en storage.

Omnigen komt graag in contact met buitenlandse bedrijven die geïnteresseerd zijn in een samenwerking. World of Healthcare is daar bij uitstek de gelegenheid voor.

Voor meer informatie: Omnigen

Rotterdam eHealht Agenda met Afasietherapie.nl/ Logoclicks

De Rotterdam eHealth Agenda is een initiatief van de Gemeente Rotterdam en heeft tot doel de toepassing en opschaling van e-health te stimuleren, en innovatieve zorgaanbieders en zorgvragers bij elkaar te brengen. Zo’n 250 bedrijven (‘koplopers’) hebben zich inmiddels aangesloten bij de Rotterdam eHealth Agenda. Een daarvan is Logoclicks, een bedrijf dat een systeem voor online afasietherapie heeft ontwikkeld.

Afasie is een taalstoornis als gevolg van niet aangeboren hersenletsel. De patiënt heeft grote moeite met spreken, schrijven, lezen en/of begrijpen van taal. Dat bemoeilijkt een goede communicatie. De wetenschappelijke richtlijn adviseert minimaal twee uur per week intensieve therapie om de communicatieve vaardigheden van de patiënt te verbeteren. In de praktijk wordt dit echter niet gehaald. Dit komt door tijdgebrek van de behandelend logopedist, beperkte financiering vanuit de zorgverzekeraars en beperkingen aan de kant van de patiënt.

Om toch te voldoen aan de richtlijn is Afasietherapie.nl ontwikkeld, een online logopedie e-health toepassing waarmee de patiënt op afstand therapie kan volgen. Dankzij het platform krijgt de behandelend logopedist direct toegang tot een database met up to date informatie en oefeningen. De logopedist personaliseert de online oefeningen voor de patiënt, waarna deze direct aan de slag kan op een tijd dat het hem of haar uitkomt. Reistijd naar een logopediepraktijk is niet meer nodig. Het systeem registreert ook de vorderingen van de patiënt zodat de therapie daar naadloos op kan worden aangepast.

Afasie is wereldwijd een probleem en de online logopediemethode van Logoclicks is internationaal inzetbaar. Bij de ontwikkeling van het platform is rekening gehouden met vertaling naar andere landen. Er lopen momenteel al marktonderzoeken naar de Duits- en Franstalige landen. Daarnaast zouden Italië, Spanje, Portugal, Ierland en Engeland in eerste instantie een mooi uitbreidingsgebied vormen.

Voor meer informatie: Rotterdam eHealth Agenda

Sensara

Sensara maakt producten voor de zorgmarkt: innovatieve oplossingen op basis van wetenschappelijk onderzoek, met als doel zorginstellingen en thuiszorgorganisaties te helpen om ouderen met een zorgbehoefte de best mogelijke persoonlijke zorg te kunnen bieden.

De hulpmiddelen van SensaraCare bestaan uit slimme sensoren en zelflerende software waarmee op ieder moment met gebruiksvriendelijke apps de juiste inschatting gegeven kan worden over de zorgvraag.

In elke kamer worden er gemiddeld 5 sensoren geplaatst. De sensoren registreren bijvoorbeeld wanneer een bewoner uit bed komt, de kamer verlaat of gevallen is en hulp nodig heeft. Zo geeft SensaraCare de zorg inzicht in hoe het met de bewoner gaat. Hierdoor hoeft de bewoner niet onnodig vaak gecontroleerd te worden. Dat geeft de bewoners meer rust en een toegenomen gevoel van zelfstandigheid.

Met SensaraCare kan persoonlijke zorg dus zo optimaal mogelijk aangeboden worden: op die momenten dat de zorg nodig of wenselijk is. Door SensaraCare in te zetten slapen ouderen met een zorgbehoefte langer, vallen en dwalen ze minder vaak en worden ze minder vaak onnodig gestoord.

SensaraCare wordt in Nederland al veelvuldig ingezet en kan ook ouderen en hun zorgverleners over de grens uitstekend ondersteunen. Het bedrijf zou tijdens het World of Healthcare evenement hierover graag van gedachten wisselen met partijen uit Amerika en Noord-Europa (met name Scandinavië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk).

Voor meer informatie: Sensara

Sense Health met NiceDay

Sense Health ontwikkelde NiceDay: de service waarmee online coaching en therapie voor mensen met mentale problemen zoals depressie, angst en stress op een effectieve manier geboden wordt. De manier van werken met NiceDay is door GGZ experts ontwikkeld  en biedt evidence-based interventies volledig online. Dat heeft veel voordelen, zowel voor de therapeut als voor de cliënt.

Dankzij NiceDay is de cliënt niet meer gebonden aan het standaard spreekuur in de praktijk. Er kan op ieder gewenst moment contact worden gezocht met de therapeut. Zo is persoonlijke begeleiding (bijvoorbeeld in de vorm van beeldbellen) vlak voor of tijdens een spannend moment mogelijk of kan de cliënt even appen voor advies tussendoor. Die laagdrempeligheid wordt door veel cliënten zeer gewaardeerd.

Sense Health levert de therapeut waardevolle aanvullende data dankzij de NiceDay app voor de client, die o.a.een stappenteller, stemmingsregistratie-tool en een dagboek biedt. De therapeut kan de data bekijken in de NiceDay portal. Dit verhoogt het inzicht in de voortgang van de therapie, waardoor deze voortdurend kan worden aangepast aan de actuele behoeften van de cliënt.

Sense Health vindt het belangrijk om kennis met elkaar te delen en op die manier krachten te bundelen. World of Healthcare is dan ook dé plek om kennis te maken met internationale bedrijven die zich inzetten voor de mentale gezondheid van hun cliënten. Sense Health richt zich daarbij vooral op West-Europese landen. Maar ook regio’s als het Midden-Oosten, Singapore of Brazilië kunnen interessant zijn.

De ideale markt heeft reeds poliklinische behandelingen voor mentale gezondheid die onderdeel zijn van het verzekerde zorgstelsel. De voorkeur gaat uit naar een samenwerking met lokale partners die het Sense Health-concept lokaal kunnen implementeren.

Voor meer informatie: Sense Health

YipYip

YipYip ontwikkelt apps, serious games en websites voor zorggerelateerde doeleinden. De producten worden gebruikt in het onderwijs en daarbuiten, en focussen op geestelijke of fysieke gezondheidsaspecten. Zo heeft het bedrijf een game ontwikkeld die kinderen met een autistisch spectrumstoornis helpt bij de overstap naar de middelbare school (ALIBI). Een ander project is de Vil Du, een serious game ter ondersteuning van de therapie bij seksueel getraumatiseerde kinderen.

Wat YipYip betreft is het tijd om op te schalen. Daarbij kijkt het bedrijf ook over de grens. Voor de eerder genoemde games ALIBI en Vil Du zijn al contacten gelegd met o.a. het Verenigd Koninkrijk en Brazilië. Hieruit blijkt dat er ook vanuit andere landen interesse is om de problematiek op innovatieve wijze aan te pakken door middel van een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke interactieve game.

Het taalverschil speelt bij serious games en zorgapplicaties – die vaak een langere ontwikkeltijd hebben en gepaard gaan met wetenschappelijk onderzoek – geen probleem. Met behulp van vertalers en native speakers worden de games omgezet naar een breder internationaal publiek.

Het WoHC event is een mooie gelegenheid om buitenlandse partijen te ontmoeten. Daarbij gaat de voorkeur uit naar bedrijven uit landen waar Engels de (zakelijke) voertaal is. YipYip kijkt ernaar uit om samen met internationale partners nieuwe oplossingen te bedenken voor de uitdagingen in de hedendaagse zorgsector. Daarbij komen de kennis en ervaring die het bedrijf heeft opgedaan in hun eerdere projecten goed van pas.

Voor meer informatie: YipYip