Zonder versnelde digitalisering dreigt zorg te verzuipen

Dr. Rosian Tossaint ontwikkelt praktisch model voor invoering eHealth

De invoering van eHealth oftewel het inzetten van digitale middelen in de zorg, wordt algemeen gezien als een noodzakelijke stap voorwaarts om de zorg bereikbaar en betaalbaar te houden, zorgverleners te ontlasten en de patiënt meer grip te geven op zijn gezondheid en zorg. De roep klinkt al jaren en de geesten lijken rijp. Maar in de praktijk wil het nog steeds niet erg vlotten, terwijl de zorg dreigt te bezwijken onder kostenstijging, personeelstekorten en werkdruk. Het is erop of eronder.  
Gezondheidswetenschapper Rosian Tossaint ontwikkelde een praktisch model met bijbehorende quickscan, waarmee zorgorganisaties aan de juiste knoppen kunnen draaien om eHealth succesvol te integreren voor de patiënt, de zorgprofessional en de zorgorganisatie. Op vandaag is zij gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op haar Hybrid Health Care Quality Assesment (HHQA) model. 

Hot item

eHealth is al jaren een hot item in de zorg, van ministerie, verzekeraar en ziekenhuis tot thuiszorg en huisartsenpost. Tal van gesubsidieerde programma’s moeten de invoering van slimme portals, beeldzorg en allerlei vormen van kunstmatige intelligentie (AI) bevorderen, om de de pan uitrijzende kosten te beteugelen. Zonder succes. Rosian ging tijdens haar promotieonderzoek op zoek naar de oorzaken en bedacht samen met patiënten, zorgverleners, ontwikkelaars en bestuurders aan welke ‘knoppen’ gedraaid moet worden om de boel in beweging te krijgen.

Paplepel

Als dochter van een Brabantse championkweker is zij van jongs af aan geïnteresseerd in hoe processen georganiseerd zijn. Meewerkend op het bedrijf zag zij van nabij aan welke condities voldaan moet worden om het juiste product op het goede moment op de veiling te krijgen, wat de klant wil, dat soort vragen. “Ik leerde dat een goede organisatie essentieel is om je doelen te bereiken. Dat is met eHealth niet anders. Prachtige eHealth ingebed in een belabberd georganiseerde zorgorganisatie levert nog steeds slechte zorg op. Het is als een vlag op een modderschuit.”

Lees meer

Bron: NELL

Datum: 19 januari 2023