‘Wij zijn de brug naar de praktijk’

Dagelijks ontstaan binnen de zorg innovatieve ideeën. Maar een innovatie succesvol op de markt brengen, is een ander verhaal. Het programma Zorginnovaties010 helpt ondernemers en ideeën verder. ‘We hebben inmiddels een mooi trackrecord.’

Zorginnovaties010 is een programma van de Gemeente Rotterdam in samenwerking met het Erasmus MC. Het doel: zorginnovaties sneller op de markt brengen. Drijvende krachten achter Zorginnovaties010 zijn Nathalie Popken en Carola Goosens. Nathalie werkt als Senior Business Development Manager bij het Erasmus MC Transfer Technology Office (TTO). Vanuit die functie begeleidt zij – samen met haar collega Nienke Feenstra – medewerkers van het Erasmus MC die een innovatief idee hebben.

Zorginnovaties010 Nathalie Popken
Nathalie Popken, Senior Business Development Manager Care Innovations

Carola werkt eveneens voor het TTO en is daarnaast Manager van de Erasmus MC Incubator en de LSH010 Hub in de Rotterdam Science Tower. De Incubator is de lab- en kantoorfaciliteit van het Erasmus MC, waar beginnende bedrijven een vliegende start maken dankzij betaalbare lab- en kantoorruimte, advies, coaching en toegang tot een netwerk van professionals. Bij Carola en haar collega Fransisca Xaveria kunnen bedrijven bovendien aankloppen voor een kleine financiering vanuit het Erasmus MC fonds ErasSupport.

Zorginnovaties010 Carola Goosens
Carola Goosens, Erasmus MC TTO and Erasmus MC Incubator

Pijplijn

Bijna dagelijks worden Nathalie en Carola gevoed met innovatieve ideeën vanuit medewerkers van het Erasmus MC. ‘Zie het als een pijplijn,’ vertelt Carola. ‘Het idee gaat er aan het begin in. Wat je hoopt, is dat het er aan het einde van die pijplijn weer uitkomt. Daar is de buitenwereld, de praktijk. Daar zijn de subsidies, de Incubator, de hub, de investeerders en ondernemers. Wij helpen om het idee door die pijplijn heen te kregen. We beoordelen of het idee interessant genoeg is voor de markt. Kun je het beschermen? Hoe groot is de kans dat het gebruikt gaat worden? Hoe breed kan het worden toegepast, in de zorg maar ook daarbuiten? Zijn er partijen die dit verder kunnen brengen, productietechnisch of financieel? Als dat positief is, heb je kans van slagen. Zorginnovaties010 is zo de brug naar de praktijk.’

ErasmusHug

Daarbij is het laatste gedeelte vaak het lastigst. Nathalie noemt de ‘ErasmusHug’ als voorbeeld. Verpleegkundige Hanneke de Koning kwam op het idee om een hemdje te naaien dat comfortabel zit en makkelijk kan worden aan- en uitgedaan. Het hemdje zorgt voor minder jeuk en houdt het verband beter op z’n plaats, wat de verzorging makkelijker maakt voor jonge patiëntjes die een steunhart hebben en in afwachting zijn van een donorhart. ‘Een prachtige vondst, die in ziekenhuizen wereldwijd gebruikt kan worden,’ aldus Nathalie. ‘Er is animo voor, maar het is lastig om een bedrijf te vinden dat dit product op de markt kan en wíl brengen. Dat zijn soms flinke zoektochten, zoals ook de onderhandelingen met fabrikanten lange trajecten kunnen zijn. Gelukkig hebben wij voor de ErasmusHug met het bedrijf Alsico een partnership gesloten.’

Platform vol parels

De ErasmusHug is een van de ‘parels’ die vanaf 10 december te zien zijn op de nieuwe website van Zorginnovaties010. Innovaties in ontwikkeling en al gerealiseerde succesverhalen zijn te lezen op het platform. De afgelopen jaren zijn er namelijk al genoeg zorginnovaties succesvol in de markt gezet. ‘We hebben er bewust voor gekozen om eerst een aantal jaren op de achtergrond te opereren en te leren van onze processen,’ vertelt Nathalie. ‘Nu is er een mooi trackrecord dat we kunnen presenteren aan de buitenwereld. Daarnaast hopen we natuurlijk dat het platform leidt tot meer samenwerking en interesse voor de innovaties. Vooral ook van externe partijen en bedrijven, want die hebben we nodig om innovaties verder te brengen.’

Zorginnovaties010 Nathalie Popken en Carola Goosens

Breed toepasbaar

Op de nieuwe website staat duidelijk aangegeven in welke fase de innovatie zit en waarnaar Zorginnovaties010 precies op zoek is. De ideeën zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: hulpmiddelen, medische apparatuur, e-health, logistieke processen, educatie en protocollen. Voor de categorie hulpmiddelen wordt samengewerkt met Create4Care. Dit is een designstudio waar studenten van de Hogeschool Rotterdam samen met medewerkers van het Erasmus MC hulpmiddelen kunnen ontwikkelen. Nathalie: ‘Zorginnovaties010 is heel breed. Het gaat daarnaast niet alleen om innovaties voor patiënten, ziekenhuizen of ons personeel, maar ook voor bijvoorbeeld revalidatiecentra of woongroepen voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo kregen we vanuit allerlei hoeken al aanvragen voor de , een hulpmiddel waarmee zorgmedewerkers zonder pijn en zelfstandig de sondevoeding bij patiënten toedienen. Voorheen kostte dit veel kracht, waardoor soms zelfs twee medewerkers nodig waren. Dat is ook direct een voorbeeld van een innovatie die niet alleen de patiëntzorg verbetert, maar ook de werksituatie van medewerkers.’

Zoden aan de dijk

De steun van de gemeente Rotterdam (afdeling Economie) is volgens Carola “ontzettend waardevol”. ‘Mede door de support van de gemeente kunnen we doen wat we doen. Daarbij gaat het om financiële steun, maar zeker ook om inzet van het enorme netwerk, opzetten van events en hulp bij funding. Het klinkt wellicht logisch dat de gemeente zich voor zorginnovaties inspant, omdat het uiteindelijk gaat om hún burgers. Maar via onze contacten met ziekenhuizen uit andere steden weten we dat die steun helemaal niet zo vanzelfsprekend is. In veel steden doet de gemeente hooguit eens mee aan een projectje. Wat de gemeente Rotterdam doet, zet écht zoden aan de dijk.’

De nieuwe website van Zorginnovaties010 wordt officieel gelanceerd tijdens het Digitale LSH010 Ontbijt op donderdag 10 december 2020. Het thema is ‘How to finance your healthcare innovation?’ Klik hier voor meer informatie, het programma en om je alvast aan te melden! In aanloop naar het LSH010 Ontbijt verschijnen de komende weken artikelen over de 3D Babyscanner, de Scolioscoop en Fit in de Nacht, drie mooie voorbeelden uit het programma Zorginnovaties010.

Datum: 19 november