Medical Delta

Logo Medical Delta

Wat is Medical Delta voor een netwerk?

Medical Delta is een kennis- en innovatienetwerk van universiteiten, hogescholen, zorginstellingen, overheden en bedrijven dat vanuit de regio Rotterdam-Leiden-Delft samenwerkt aan technologische oplossingen voor de gezondheidszorg van de toekomst. Menselijke zorg, met technologische ondersteuning en de focus op preventie en vroegbehandeling.

Wat doet het netwerk?

Medical Delta focust op een breed, eigen wetenschappelijk programma. Dit bestaat uit acht tot twaalf onderzoeksprogramma’s, met de mogelijkheid de technologische toepassingen via Living Labs direct in de praktijk te toetsen. Daarnaast werkt het aan een groeiend aantal klinisch-technische studies die gezamenlijk worden aangeboden door TU Delft en de universitaire medische centra in Rotterdam en Leiden. Voor studenten en jonge onderzoekers is een eigen platform opgezet: YOUNG Medical Delta. Via Vitale Delta richten de vier hogescholen in het netwerk zich op de thema’s vitaliteit en bewegen, integrale wijkaanpak, zorgtechnologie, persoonsgerichte zorg en zelfmanagementondersteuning.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

De onderzoeksprogramma’s worden mede geleid door Medical Delta-hoogleraren, die aanstellingen hebben in minimaal twee van de drie steden Rotterdam, Delft en Leiden. Het samenwerkingsverband biedt state of the art onderzoeksfaciliteiten aan onderzoekers, studenten en bedrijven. Ook organiseert het evenementen en (online) cursussen. De Vitale Delta bevordert de vitaliteit en de gezondheid van jong tot oud in de wijk. Dit gebeurt door veerkracht, eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving te stimuleren.

Kent Medical Delta subsidies toe?

Nee. Medical Delta financiert alleen eigen onderzoeksprogramma’s die invulling geven aan de missie van het netwerk. Deelname van ten minste één clinicus en één ingenieur of fundamentele wetenschapper is voorwaarde. Net als betrokkenheid van twee maar liever nog drie steden uit de driehoek Rotterdam-Delft-Leiden. Ook een duidelijke link met toepassing in de praktijk is vereist. Het startkapitaal voor de Medical Delta-onderzoeksprogramma’s wordt opgebracht door drie universiteiten en twee universitaire medische centra in het netwerk.

Wie maken er zoal deel uit van het netwerk?

De kernpartners van Medical Delta zijn Erasmus MC, Erasmus Universiteit, Leids Universitair Medisch Centrum, Universiteit Leiden en TU Delft. Ook Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en De Haagse Hogeschool zijn onderdeel van het netwerk, net als de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Delft en Leiden.

Wat is het belang van het netwerk voor de life sciences & health-sector in Rotterdam?

Medical Delta zet de sector in de regio Rotterdam-Delft-Leiden nadrukkelijk nationaal en internationaal op de kaart. Uit de onderzoeksprogramma’s ontstaan nieuwe bedrijven en gevestigde namen worden erdoor aangetrokken. De inzet op onderzoek en gecombineerd klinisch-technisch onderwijs geeft een boost aan de kennisontwikkeling en zorgt voor een groot potentieel aan breed opgeleid personeel. Dit maakt de regio extra aantrekkelijk voor internationale healthcare-bedrijven om zich hier te vestigen.

Wat kan het netwerk voor jouw organisatie betekenen?

Medical Delta organiseert vele evenementen en (online) cursussen en kent meerdere vormen van samenwerking. Het netwerk staat open voor gevestigde bedrijven tot start-ups en studenten. Kijk voor een actueel overzicht en meer informatie op Medicaldelta.nl.