Rotterdam E-Health agenda

In de Nota Publieke Gezondheid 2016-2020 van de gemeente Rotterdam worden In hoofdstuk 6.1 Stimuleren van e-health en thuistechnologie benoemd met als doel: Meer Rotterdammers hebben toegang tot e-health en thuistechnologie en maken hier gebruik van.

De Rotterdam eHealth Agenda geeft invulling aan deze ambities door:

 • 1.000 Rotterdamse Koplopers te betrekken om kennis en ervaring te delen om de kansen en de grote vraagstukken op gebied van e-health en thuistechnologie toepassing en implementatie in te vullen en op te lossen;
 • 100 evenementen per jaar te coƶrdineren, faciliteren, organiseren en communiceren waarin de koplopers actief samenwerken om dromen te realiseren en belemmeringen weg te werken.

Als Koploper van de Rotterdam eHealth Agenda kan je verwachten:

 • Rotterdam eHealth Agenda maakt je onderdeel van een waardevol Rotterdams netwerk van bewoners, patiĆ«nten, mantelzorgers, zorgaanbieders, zorgprofessionals, ondernemers, onderwijs, bestuurders, financiers, overheid, bedrijfsleven, verenigingen en onderzoekers;
 • Rotterdam eHealth Agenda agendeert jouw dromen voor ehealth en thuistechnologie toepassingen en zoekt partners die actief willen meewerken aan het realiseren ervan;
 • Rotterdam eHealth Agenda agendeert jouw uitdagingen voor ehealth en thuistechnologie toepassingen en brengt partners samen die actief willen meewerken aan het oplossen ervan;
 • Rotterdam eHealth Agenda geeft je het platform om mee te denken en mee te praten over de onderwerpen die jou aangaan en interesseren;
 • Rotterdam eHealth Agenda verlaagt de drempels om de uitdagingen op het gebied van de toepassing en implementatie van ehealth en thuistechnologie op te lossen.

Het cluster Stadsontwikkeling, afdeling economie, wil met de Rotterdam eHealth Agenda tevens een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling, werkgelegenheid, ondernemerschap en innovatie in de stad. En dat betekent dat de Rotterdam eHealth Agenda ook een interessant platform is voor onderlinge business.

Als Koploper verwacht Rotterdam eHealth Agenda van jou:

 • Dat je relevante en actuele onderwerpen agendeert;
 • Dat je als koploper bereid bent om een onderwerp (mee) te trekken;
 • Dat je antwoord geeft op oproepen als die aansluiten bij je kennis en ervaring;
 • Dat je actief meedenkt en kennis deelt;
 • Dat je bereid bent je contactgegevens te delen met de andere koplopers.

Hoe wordt Rotterdam eHealth Agenda betaald? Eenvoudig: als 1.000 koplopers 100 euro per jaar meebetalen is er jaarlijks 100.000 euro beschikbaar om optimaal invulling te geven aan de Rotterdam eHealth Agenda.

Ook Koploper worden?
Meld je dan aan