Projecten.

Onderzoek naar vestigingsklimaat

Kennis

In opdracht van de gemeente Rotterdam voert het Erasmus Centre for Business Innovation (ECBI) een onderzoek uit naar het Rotterdamse vestigingsklimaat voor Life Sciences en Health bedrijven. Het doel hiervan is om een basis te leggen waarmee we samen met andere partijen het vestigingsklimaat nog verder kunnen verstevigen.

Netwerk Ontbijt
Kennis

Netwerkontbijt Zorginnovatie

Vier keer per jaar vindt in Rotterdam het Netwerk Ontbijt Zorg Innovatie van Life Sciences & Health 010 plaats. Professionals in life sciences & health bouwen gericht aan een relevant netwerk en worden geïnspireerd met best practices en innovaties uit de sector.

Lees meer
Kennis

Holland Health Data Coöperatie

We laten online en in apps steeds meer gezondheidsdata van onszelf vastlggen, een ontwikkeling waarvan we pas aan het begin staan.

Lees meer