Wat is Rotterdam eHealth Agenda voor een netwerk?

Rotterdam eHealth Agenda is een initiatief van de gemeente Rotterdam. Het netwerk heeft als doel dat meer Rotterdammers toegang hebben tot e-health en thuistechnologie en hier gebruik van maken. Zo moeten Rotterdammers gezonder en vitaler in de stad kunnen wonen en werken. Jan Willem Faessen van eHealthCompany en Jan Pons van AYN Business Consultants geven in opdracht van de gemeente vorm en invulling aan Rotterdam eHealth Agenda.

Wat doet het netwerk?

Rotterdam eHealth Agenda verbindt 1.000 Rotterdamse Koplopers om hun kennis en ervaring te delen op het gebied van de praktische toepassing en implementatie van e-health en thuistechnologie. Daarnaast coördineert, faciliteert, organiseert en communiceert het (over) 100 evenementen per jaar waarin deze koplopers actief samenwerken aan het bereiken van het netwerkdoel.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Rotterdam eHealth Agenda jaagt evenementen en (online) cursussen aan. Deze evenementen zijn gericht op professionals én inwoners van de stad. Best practices worden gedeeld binnen het netwerk. Tussen Koplopers ontstaan samenwerkingsverbanden om kansen te grijpen die het gebruik van e-health en thuistechnologie stimuleren.

Kent Rotterdam eHealth Agenda subsidies toe?

Nee. Rotterdam eHealth Agenda kent zelf geen subsidies toe.

Wie maken er zoal deel uit van het netwerk?

Per 1 juli 2018 werken in Rotterdam eHealth Agenda ruim 400 Koplopers samen in verschillende vormen. Dit zijn Rotterdammers die zich – vaak vanuit hun eigen organisatie – inzetten om e-health en thuistechnologie voor alle inwoners van de stad toegankelijk te maken. Hiertoe werken zij samen in het netwerk, dat de ambitie heeft om uit te groeien naar 1.000 Rotterdamse Koplopers.

Wat is het belang van het netwerk voor de life sciences & health-sector in Rotterdam?

Rotterdam eHealth Agenda verbindt organisaties en inwoners die in Rotterdam voorop lopen in e-health en thuistechnologie. Door samenwerking te faciliteren en te stimuleren ontstaan nieuwe toepassingen en samenwerkingsverbanden. Dit zorgt voor een sterkere sector, met een toename van het gebruik van e-health en thuistechnologie als uiteindelijke extra (gezondheids)winst voor de stad.

Wat kan het netwerk voor jouw organisatie betekenen?

Rotterdam eHealth Agenda biedt Rotterdammers en professionals uit de stad de kans om zich aan te sluiten bij het groeiende netwerk. Zo komen zij rechtstreeks in contact te staan met reeds aangesloten Koplopers en partnerorganisaties. Kijk voor het laatste nieuws en om onderdeel van het netwerk te worden op Rotterdamehealthagenda.nl.