Wat is EIT Health voor een Netwerk?

EIT Health is een internationaal netwerk van meer dan 150 health innovators. Het wordt gesteund door het European Institute of Innovation & Technology (EIT), een onafhankelijk orgaan van de Europese Unie. EIT Health heeft het hoofdkantoor in München en zes regionale co-locaties. Het kantoor voor Nederland en België is gevestigd in Rotterdam, in het Cambridge Innovation Center.

Wat doet het netwerk?

EIT Health investeert in innovatieve diensten en producten waarmee de verouderende bevolking in Europa beter in staat is de eigen gezondheid te managen. Het stimuleert onderzoek, educatie en business development in drie investeringsgebieden: bevorderen van gezond leven, ondersteunen van vitaal ouder worden en het verbeteren van de gezondheidszorg.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

EIT Health voorziet in educatie door samen met haar partners een omvangrijk programma van (online) cursussen en evenementen voor zorgprofessionals aan te bieden. Wat onderzoek betreft is de co-locatie Rotterdam betrokken bij een diabetes-project in Zweden. Business development wordt gestimuleerd met een programma voor start-ups.

Kent EIT Health subsidies toe?

Ja. Het helpt twee keer per jaar meerdere start-ups via HeadStart Funding met het op de markt brengen van hun product of dienst. Startende ondernemingen worden binnen dit programma gesteund met € 50.000. Daarnaast krijgen zij begeleiding, toegang tot het netwerk en huisvesting binnen innovatiecentra.

Wie maken er zoal deel uit van het netwerk?

De kernpartners van EIT Health in Nederland en België zijn Erasmus MC, TU Eindhoven, KU Leuven, IMEC, Philips en Achmea.

Wat is het belang van het netwerk voor de life sciences & health-sector in Rotterdam?

EIT Health versterkt met haar netwerk en financieringsprogramma’s de gezondheidseconomie van Rotterdam en biedt kansen aan start-ups. Het jaagt de ontwikkeling van oplossingen aan van vraagstukken waar de stad ook voor staat. Zoals het voor het groeiend aantal ouderen mogelijk maken om zelfstandig langer thuis te kunnen wonen.

Wat kan het netwerk voor jouw organisatie betekenen?

EIT Health voorziet in deelname aan (online) cursussen, evenementen en het programma voor start-ups. Kijk voor een actueel overzicht en het laatste nieuws op eithealth.eu/belgium-the-netherlands.