Life Sciences & Health 010 wil dat iedereen haar online informatie begrijpt en kan gebruiken. Wij blijven werken aan verbeteringen van de website.

Deze verklaring is opgesteld op 2 september 2020 en geldt voor de website: www.lifesciencesandhealth010.nl.

Toegankelijkheidsverklaring

De website voldoet bijna aan de gestelde eisen. Ons doel is dat onze digitale informatie en dienstverlening toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen. Ook als ze een beperking of bepaalde voorkeuren hebben. In onze uitgebreide toegankelijkheidsverklaring kunt u precies zien hoe toegankelijk deze website is. Daar staat ook welke maatregelen wij nemen om aan onze plicht te voldoen.

Onze afbeeldingen zijn deels toegankelijk, er wordt hard aan gewerkt om deze met terugwerkende kracht ook toegankelijk te maken.

Probleem met toegankelijkheid op deze website?

Heeft u een toegankelijkheidsprobleem op onze website? Of heeft u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van deze website? Neem dan contact op met de redactie via het contactformulier.

Klacht

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.